Muséerna


Säsongens verksamhet planeras för att värna om och vårda Ljusterös och kringliggande öars kulturarv och miljö. Muséernas samlingar omfattar allt från bruksföremål, skrifter, foton, kläder, båtar och fiskedon. Dessa fantatiska gåvor har skänkts till muséet från skärgårdshem och gårdar i trakten, både från förr och nu. På museerna i Mellansjö visar vi våra samlingar och vi önskar dig varmt välkommen dit och till våra separata aktiviteter under året. Hembygdsföreningen förvaltar även Syskonen Arne och Birgitta Anderssons Stiftelse. Stiftelsen äger syskonens barndomshem “Västergården” i Bolby by på Södra Ljusterö, Linanäsvägen 38. En del av hembygdsföreningens aktiviteter äger rum på Västergården.Öppettider  


Se under AktuelltHembygdsmuséet


Ljusterö hembygdsmuseums boningshus uppfördes på 1700-talet i Vadholma och flyttades 1931 till höjden i Mellansjö, där det ligger än i dag. Huset har tidstypisk inredning. I huset ryms bland annat kök, sal och vävkammare samt utställning av fästmansgåvor.


Nedanför boningshuset ligger föreningens båt- och fiskemuseum samt handelsbod (1900-tal) med skola, tvättstuga, skola och verkstad.  Västergården


Västergården ingår i Syskonen Arne och Birgitta Anderssons Stiftelse, som förvaltas av Ljusterö Hembygdsförening. Den ligger på södra Ljusterö i byn Bolby.

På gårdstunet finns två boningshus och ett antal ekonomibyggnader. Det äldre boningshuset från 1840 är museum och i några av ladorna planeras utställningar av jordbruksredskap, fordon och annat som hörde till en bondgård förr. Det finns också en gårdssmedja att rusta upp för visning. För mer information och bilder se under fliken “Stiftelsen”.Var?


Hembygdsmuséet i Mellansjö: från Ljusterö Torg c:a 200m i riktning mot kyrkan. Du ser båt- fiskemuséets stora röda lada på höger sida. I backen ovanför ladan (Tolvmansbacken) ligger boningshuset.


Västergården: Från Ljusterötorg mot Linanäs. Liten väg åt höger 150 meter efter skylt mot Bolby By.


Kartor

Några föremål i samlingarna:

Vävsked

Bandvävstol

Mangelträ

Grind för bandväv

Eldkorg för nattfiske med ljuster

Linfästen till spinnrock, en vanlig fästmansgåva


Mangelträ

Mangelträ

Skolplansch

Skolplansch

Museihandelsboden i ladan

Båtmuséets dag firas

Muséet: parstugans kammare

Gudstjänst vid Hembygdsmuséet

Hem Aktuellt Bli medlem Muséerna Publikationer Kontakt Om föreningen Stiftelsen Länkar