Ljusterö hembygdsförenings skrifter och böcker


Skrifterna finns i referensexemplar och till försäljning i muséerna under sommarens

öppethållande och flertalet finns också i turistbyrån vid Ljusterö torg. Du kan även

rekvirera skrifter via info@ljusterohembygd.se och då tillkommer kostnader för porto.

Ring gärna om du vill fråga något. Hembygdsföreningens telefonnummer är 08-542 426 26.

Hemsida: www.ljusterohembygd.se

Bankgiro: 285-4206

Swish:     123 449 1528

Nr

Utg.år


Titel

Författare

Pris

1

1970


Ett kapitel om kyrkan

Ernst Gordon

50:-

2

1971


En Ljusteröklockare på jaktstigen

Carl Åkerberg

50:-

3

1972


Lotsarna på Husarö 1

Åke Öhman

50:-

4

1973


Lotsarna på Husarö 2

Åke Öhman

50:-

5

1974


Lotsarna på Husarö 3

Åke Öhman

50:-

6

1975


Utdrag ur Ljusterö församlings sockenstämmoprotokoll

Ernst Gordon

50:-

7

1976


Minnen från sekelskiftets Ljusterö

Minnen från Bolby

Minnen från Edö

Minnen från Hästede

Knut Moberg

Carl Åkerberg

Elin Hedberg

75:-

8

1977


Utvandrarna - Breven hem

Carl Åkerberg

75:-

9

1978


Vandringar i tre sekel

Carl Åkerberg

75:-

10

1979


Anna Christina - En Ljusteröflicka

Carl Åkerberg

75:-

11

1980


Äpplarö i gången tid 1

Björn Westberg

50:-

12

1981


Äpplarö i gången tid 2

Björn Westberg

50:-

13

1973


Ljusterö under gångna tider (föredrag)

Carl Åkerberg

50:-

14

1974


Några anteckningar om frikyrkorörelsen inom delar av Ljusterö församling och kringliggande delar av skärgården (föredrag)

Åke Öhman

50:-

15

1975


Om folktro och vidskepelse på Ljusterö i äldre tider (föredrag)

Carl Åkerberg

50:-

16

1982


Minnen och uppteckningar frånLjusterö 1

Carl Åkerberg

50:-

17

1983


Några Husaröprofiler

Åke Gehlin

50:-

18

1984


Saltstänk och vågspel. Bilder ur ett album från Ljusterö

Folke Grandin

75:-

19

1985


Minnen och uppteckningar från Ljusterö 2

Carl Åkerberg

75:-

20

1986


Minnen och upptecknisngar från Ljusterö 3

Carl Åkerberg

75:-

21

1987


Alfred - Skomakarn i Gropen

Carl Åkerberg

50:-

22

1987


Att forska i hembygd och släkthistoria 1

Bertil Hedenstierna

50:-

23

1988


Att forska i hembygd och släkthistoria 2

Bertil Hedenstierna

75:-

24

1989


Beredd med svarta väskan - Barnmorskan Perchild Jonsson och distriktssköterskan Margret Söderlund

Åke Öhman

Ulla Söderman

75:-

25

1990


Hummelmora säteri

Kajsa Telander

50:-

26

1991


Edit på Strömsholm

Gudrun Andersson

Christina Boström

50:-

27

1992


Ljusterö fornminnen och tidiga bosättning

Kajsa Telander

Malin Blomqvist

75:-

28

1993


Boken om Siarö

Christina Boström

Bertil Hedenstierna

75:-

29

1994


Ett skärgårdsliv

Eva Alexandersson

50:-

30

1995


En saga om Ljusterö Församling. Del 1

Anne Marie Högel

75:-

31

1998


Sandra - en intervju från Östra Lagnö

Olle Rydmark

Brita Norling

Christina Boström

50:-

32

2000


Ljusteröbåtar från gången tid del 1

Kajsa Telander

Lennart Fröblom

50:-

33

2001


Pojken från Åsättra - ett tidsdokument.

Del 1

Karl Eriksson

Kajsa Telander

50:-

34

2002


Pojken från Åsättra, Del 2

Karl Eriksson

Kajsa Telander

75:-

35

2003


En saga om Ljusterö Församling. Del 2

Anne Marie Högel

75:-

36

2004


Ångbåtskrig kring Ljusterö del 1

Arne Sundström

75:-

37

2005


Ångbåtskrig kring Ljusterö del 2

Arne Sundström

75:-

38

2006


Handelsboden

Elsie Carlerud Franzén

Ragnhild Elmén

Maud Eriksson

Ulla Söderman

Britt-Marie Winther

75:-

39

2007


Sand, skeppsbyggeri och cementrör

Arne Sundström

25:-

40

2007Industrierna och människorna på ÖRAN

Elsie Carlerud Franzén

Ulla Söderman

Britt-Marie Winther

75:-

41

2008


Hög som Hög

Ylva Larsson

75:-

42

2009


Det Kungliga Paviljongsällskapet i Bolby berättar sin bygds historia

Elsie Carlerud Franzén (red)

Arne Andersson, Stig Eriksson

Lars-Olof Jansson, Svante Schreiter

Sven-Ivan Svensson

Bengt-Olov Johansson

75:-

42:1

2010


Sammanställning av Paviljongsällskapets 88 originalprotokoll

Elsie Carlerud Franzén

Maud Löfberg

40:-


43

2010


Hjalmars i Inneby

Vera Gustafsson

Ulla Söderman

Maud Löfberg

75:-

44

2011


Ljusterö Hembygdsmuseum 80 år

Ulla Söderman

Anita Lewenhagen

Maud Löfberg

75:-

45

2012


Linanäs Gård på Ljusterö 1847 - 2012

Lennart Öberg

Ulla Söderman

Maud Löfberg

75:-

46

2013


Vårdval syster Margareta

Distriktssköterskan på Ljusterö

Margaret Söderlund

Eva Söderlund

Karin Söderlund

40:-

47

2014


Vestra Lagnö Hafsbad

En riktig panghistoria

Rolf Estelle

Britt-Marie Winther

100:-

48

2015


Så var det...

Sjutton samtal med Ljusteröbor

Elsie Carlerud Franzén

Lisl Giertz

Eva Söderlund

75:-

49

2016


Båtar och tillbehör.

Fakta om det som finns i båtmuséet.

Ragnar Poijes

Eva Söderlund (red.)

75:-

50

2017


Birgitta och Arne på Västergården

Eva Söderlund (red.)

75:-

51

2018


Åsättrafallet

Carl-Göran Backgård

Eva Söderlund (red.)

75:-

52

2019


Ljusterö Hembygdsförening 90 år

Eva Söderlund (red.)

100:-

53

2020


Laggarsvik

Urban Karlström

75:-


Böcker och kartor

Ljusteröbilder

Carl Åkerberg

150:_

Hummelmora på 30-talet

Kajsa Telander

75:-

Ljusterö, Om bygd och folk från Stenålder till nutid

Carl Åkerberg

75:-

Hembygdsminnen

24 författare berättar


25:-

Hälsningar från Ljusterö (Vykortsboken)

Rolf Estelle, red.

200:-

Jussi Björling i Roslagens famn

Rolf Estelle

200:-

Skeppskarta från 1903, 50 x 70 cm utan ram


100:-

Lite historia om färjan

Eva Söderlund,

red.

25:-

Den sagolika gåvan till Ljusteröborna

Rolf Estelle

Kan beställas från

Adlibris eller Bokus   199:-

Hem Aktuellt Bli medlem Muséerna Publikationer Kontakt Om föreningen Stiftelsen Länkar